Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 Công ty cổ phần Hàng hải Đông Đô

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 Công ty cổ phần Hàng hải Đông Đô

Ngày 11 tháng 4 năm 2024 vừa qua, tại Văn phòng Công ty cổ phần Hàng hải Đông Đô buổi họp đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 đã diễn ra trong không khí trang trọng và thành công tốt đẹp.

Hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý vật tư

Hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý chuỗi mua sắm vật tư

I./ GIỚI THIỆU VỀ PHẦN MỀM QUẢN LÝ CHUỖI MUA SẮM: Phần mềm quản lý vật tư hay cụ thể là phần mềm giúp cán bộ nhân viên phụ trách kỹ thuật đội tàu,  kiểm soát chi tiết chuỗi mua sắm và chi phí theo kế hoạch. Phần mềm được Lãnh đạo Công ty Đông […]

Thông báo: Về lịch nghỉ làm việc dịp Tết Dương lịch 01/01/2024

Thông báo: Về lịch nghỉ làm việc dịp Tết Dương lịch 01/01/2024

Kính gửi :   – Các đơn vị trực thuộc – Các phòng ban Cơ quan Công ty Thực hiện quy định của Chính phủ về thời gian nghỉ làm việc vào các dịp lễ/tết và tình hình thực tế SXKD, Tổng giám đốc Công ty thông báo lịch nghỉ làm việc dịp Tết Dương lịch […]