Công ty cổ phần Hàng hải Đông Đô tiền thân là Xí nghiệp liên hợp Vận tải biển pha sông (VISERITRANS)

Sứ mệnh – Tầm nhìn – Giá trị cốt lõi

1. SỨ MỆNH:

  • DongDo Marine cam kết cung cấp đội tàu vận tải biển và các dịch vụ vận tải với chất lượng cao nhất, tin cậy và tín nhiệm cao.
  • Đông Đô Marine cam kết ưu tiên hàng đầu bảo đảm an toàn cho con người, tàu, hàng hóa và môi trường.
  • Đông Đô Marine nỗ lực để trở thành lựa chọn đầu tiên của của các chủ tàu trong và ngoài nước trong lĩnh vực vận tải biển và dịch vụ vận tải thông qua việc không ngừng cải tiến công tác quản lý tàu và hoạt động dịch vụ vận tải ưu việt.

2. TẦM NHÌN:

  • Đông Đô Marine trở thành một thương hiệu ngang tầm khu vực Đông Nam Á trong việc mang đến cho các chủ tàu sự lựa chọn đội tàu vận tải biển tốt nhất với giá thành vận tải cạnh tranh nhất.

3. GÍA TRỊ CỐT LÕI:

  • Kỷ luật: Là nguyên tắc làm việc thượng tôn, tuân thủ pháp luật, các quy chế, quy định, quy tắc làm việc, tôn trọng đạo đức nghề nghiệp và văn hóa ứng xử của tổ chức.
  • Đồng lòng: Là sự đoàn kết, hợp tác, lắng n he, thấu hiểu và tôn trọng, hành động vi mục tiêu chung của tổ chức; cùng chí hướng để tạo nên thành công.
  • Tận tâm: Là tinh thần làm việc tận tụy, mẫn cán và nhiệt huyết, không quản ngại khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ; Chủ động, sẵn sàng và quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ với trách nhiệm cao nhất.
  • Hiệu quả: Trình độ khai thác và sử dụng các nguồn lực trong quá trình sản xuất nhằm thực hiện mục tiêu sản xuất kinh doanh đề ra với chi phí bỏ ra ít nhất mà đạt hiệu quả cao nhất.
  • Liêm chính: Là làm việc công tâm với động cơ và mục đích trong sáng, không vụ lợi cá nhân và đề cao lợi ích của tập thể.