Thông báo: Về lịch nghỉ làm việc dịp Tết Dương lịch 01/01/2024

Kính gửi :   – Các đơn vị trực thuộc

– Các phòng ban Cơ quan Công ty

Thực hiện quy định của Chính phủ về thời gian nghỉ làm việc vào các dịp lễ/tết và tình hình thực tế SXKD, Tổng giám đốc Công ty thông báo lịch nghỉ làm việc dịp Tết Dương lịch 01/01/2024 như sau:

1.Thời gian nghỉ:

Tết Dương lịch năm 2024 CBCNV được nghỉ Lễ theo quy định vào ngày 01/01/2024 (thứ Hai) và đi làm trở lại vào ngày 02/01/2024 (thứ Ba).

2.Tổ chức trực trong các ngày nghỉ:

– Trong thời gian nghỉ Tết các đơn vị phòng ban căn cứ tình hình thực tế để phân công CBCNV trực đầy đủ, không làm ảnh hưởng đến hoạt động SXKD liên tục của đơn vị mình; đảm bảo công tác an toàn hàng hải và giữ gìn an ninh, trật tự, phòng chống cháy nổ trên các tàu.

Vậy, Tổng giám đốc thông báo và yêu cầu Giám đốc các đơn vị trực thuộc, Trưởng các phòng ban tham mưu – nghiệp vụ thuộc Cơ quan Công ty nghiêm túc thực hiện.

(Chi tiết theo file đính kèm)