CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI ĐÔNG ĐÔ

 Tầng 19, tháp Văn phòng Quốc tế Hòa Bình, 106 Hoàng Quốc Việt, quận Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam
 (+84) 24 3755 6140 – (+84) 24 3755 6149
 www.dongdomarine.com.vn
 dongdo@dongdomarine.com.vn